Priser & tilskud

Priserne for 2023 til sammenligning:

Min pris:

8.340,- indbetales FORUD til den første i hver måned til min konto. Prisen er inkl. feriepenge.

6.255,- returneres til forældrenes NEM-konto i form af tilskud fra kommunen.

Det vil sige at:

2.085,- er forældrenes månedlige egenbetaling.

Kommunal dagpleje pris:

2.717,- per måned, 11 x årligt (en årlig merpris på 5.887,-).

Kommunal dagpleje- og vuggestue pris:

3.054,- per måned, 11 x årligt (en årlig merpris på 8.574,-).

Dertil kommer madordning på 417,- (der ydes ikke søskenderabat til madordning i vuggestuer).

Der ydes søskenderabat, hvis man har mere end et barn i enten kommunal og/eller privat institution. Dog er der ingen mulighed for hel eller delvis friplads hos private pasningsordninger. Læs evt. mere omkring søskenderabat på kommunens hjemmeside.

Tjek reglerne for ovenstående på linket til kommunens pladsanvisning:

 

 http://sonderborgkommune.dk/borger/pladsanvisningen-opskrivning-og-priser

 

 

 

Nyeste kommentarer

15.12 | 20:37

Super godt billede der er taget af jer.

24.09 | 12:16

Supergodt billede :) kh Annette

23.09 | 22:22

Hej Ann. Mange tak. Det er ren hygge at tage børnene med på tur

20.09 | 20:31

Hej Majken. Det ser rigtig hyggeligt ud når du kommer kørende med alle...